Rólunk
srpski magyar english deutsch 2019.09.16.,  

Iskolánk történelmi áttekintése

A mai Vajdaság területe a török időben elnéptelenedett. Újratelepítése 1720-ban kezdődött meg, kezdetben nem túl nagy sikerrel.

1785-ben a nagykunsági (Magyarország) Kunhegyesről (és részben Tiszaburáról) 211 család érkezett Feketity-pusztára. Újonnan alapított településüknek a Feketehegy nevet adták.

Az egyházi jegyzőkönyvekből tudjuk, hogy a gyermekek oktatása még a letelepedés évében megkezdődött. Az iskola a református egyház keretein belül működött egy tanteremmel és egy tanítóval. A feketicsi iskola alapításának éve tehát 1785. A magyar tannyelvű oktatás a kezdetektől egészen az első világháború végéig (pontosabban 1920 novemberéig) a református egyház hatáskörébe tartozott.

Az 1791-ből származó két tanítói díjlevél azt bizonyítja, hogy ekkor már külön leány-, illetve fiúiskola (osztály) működik.

1805-ben, a négyéves oktatás keretein belül, két tanító foglalkozik a fiúkkal és egy a lányokkal. Az iskola szervezete a továbbiakban 65 évig nem változik.

Az évek során egyre több a gyermek. A falu alapításakor épített iskola egyre inkább leromlott, szűkösnek bizonyult, de az is előfordult, hogy a történelem viharában (az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején) egy-egy épület leégett, megsemmisült, ezért a 19. század folyamán a szinte állandó térhiány orvoslására több „iskola” is épült.

1820-tól evangélikus és református vallású németek költöztek a faluba. Oktatásuk szintén az illetékes egyház keretein belül történt.

A 19. század végén már tizenkét éves korukig iskolakötelesek a gyermekek, azaz az alapfokú oktatás hatéves. Ismételten szükség van tehát az iskolatér bővítésére.

Takacs iskola

Takács iskola 1889-ben

1913 szeptemberétől a feketicsi református iskola hét tantermes és hét tanerős, azaz hét tanítója van. A második, harmadik és negyedik vegyes, míg elsőben, valamint az összevont ötödik-hatodikban a fiúk és a leányok külön-külön osztályba járnak.

Az első világháború gyökeres változásokat hoz az élet minden területén. 1918. november 25-től Vajdaság, így Feketics is, egy új ország, az SZHSZ Királyság része lett. Az iskolát 1920 novemberében államosítják. Az oktatás nyelve ezentúl szerb, magyar és német.

A második világháború és történelmi következményei újabb jelentős változásokat hoznak. A németeket kitelepítik, helyükbe Montenegróból szerb anyanyelvű telepesek érkeznek. 1948-ban két igazgatóság alakul: külön az alsó és külön a felső osztályokra. A kötelező alapfokú oktatás hét évig tart.

1952-től új törvény lép hatályba. A két igazgatóságot összevonják, az új, immár nyolcosztályos iskola felveszi a második világháborús néphős, Nikola Đurković nevét. 1953-ban az iskolának 23 tagozata van. 15 magyar és 8 szerb. A tanulók létszáma folyamatosan nő, az 1960/61-es iskolaévben kb. 1000. Az iskolához tartozik az óvoda is, és az 1962/63-as iskolaévig egy kihelyezett tagozat Újfaluban.

A tanítás öt elavult, különálló épületben zajlott, amelyek még a 19. század végén, illetve a 20. sz. elején épültek. A térhiány komoly gondot jelentett. Hosszas huzavona után, 1977. augusztus 31-én önerőből (a polgárok helyi hozzájárulása révén) és a tartományi illetékes szerv támogatásával végre elkezdődött az építkezés a mostani falu tágabb központjában, az egykori falualapítók temetkezési helyén.

Az új iskolaépületben 1979. szeptember 1-jén kezdődött a tanítás, az ünnepélyes megnyitó október 18-án volt. 

Új, korszerű iskolaépületünk 3646 négyzetméteres belső térrel rendelkezik. Rendezett udvar, park, szabadtéri kosárlabda és kisfoci pálya veszi körül. A tanítás kétnyelvű: szerb és magyar. Két váltásban dolgozunk. A tanulásban akadályozott gyermekek külön osztályokba járnak.

Van 10 szaktantermünk, 6 kabinetünk, jól felszerelt informatikatermünk, pedagógus- és diákkönyvtárunk, irodáink, konyhánk étkezdével és ünnepségek megrendezésére alkalmas tágas csarnokunk.

Az iskolaépületet korszerű sportcsarnok egészíti ki, amelyet 2003-ban adtak át rendeltetésének. A sportcsarnokot a helyi közösség is használja.

A 2006/07-es iskolaévben összesen 396 tanulónk volt, akikkel 38 pedagógus foglalkozott.

Külön büszkék vagyunk iskolánk gazdag művelődési és sportéletére. Tanulóink tíznél több szakcsoport munkájában vesznek részt, és szép eredményeket érnek el a különböző versenyeken.

Néhány éve testvéri kapcsolatot tartunk fel a kunhegyesi (Magyar Köztársaság) Református Általános Iskolával és a kocséri Gábor Áron Általános Iskolával. 

Állandó gondot jelent számunkra, hogy évről évre csökken a tanulók létszáma.

Iskolánk a Facebook-on (régi korosztályok)

facebook

http://www.facebook.com/pages/OŠ-Nikola-Đurković-Feketić/178552772180147

Elhelyezkedésünk


Change to bigger map

Események és információk:

Elsősök fogadása
Ballagás
Iskolanap
Informatika
Húsvét
Nemzetközi Nőnap
Szent Száva
Gyermekhét
Csengetési rend
Csomagosztás
Karnevál
Cetinjei látogatás
Kunhegyesi vendégek
AIDS-elleni Világnap


Hasznos linkek:
Ministarstvo prosvete
Bacsfeketehegy
Osnovna škola Gabor Aron - Gábor Áron Általános Iskola
Kunhegyesi református általanos iskola
Facebook
genom

MySpace Web Counter
Discount motherboards
Világidő:
Belgrade

Budapest

London

Berlin