Diákparlament
srpski magyar english deutsch 22.03.2019,  

Diákparlament

Elérhetőség

A diákparlament e-mail címe: ucepar@skolafeketic.edu.rs


2010/2011

A diákparlament tagjai

oszt. Vezetéknév és név
7A Đonović Marina
7A Milović Aleksandar
7B Tóth Ármin
7B Bánszki Denisz
8A Purić Milica
8А Panić Srđan
8B Lénárd György
8B Medenica Blanka
8C Szabó Marietta
8C Nothof Réka

2009/2010

A diákparlament tagjai

oszt. Vezetéknév és név
7A Pejović Stefan
7A Mudrinski NIkola
7Б Fice Árpád
7Б Perlaki Adriána
7Ц Német Evelin
7Ц Pacal Sebestyén
8A Stojanović Iva
8А Novaković Vuk
8Б Kovács Ramóna
8Б Vajda AttilaAz oktatási és nevelési törvényből (2009)

 

Diákparlament

105. szakasz

Az általános iskola utolsó két évfolyama és a középiskolások diákparlamentet szerveznek (a továbbiakban: parlament) a következő rendeltetéssel:

1.     vélemények és javaslatok megfogalmazása az iskolai viselkedési szabályokról, a tanulók biztonságát szolgáló intézkedésekről, az évi munkatervről, az iskolai fejlesztési programról, az egyéb iskolai programokról, az iskola külső és belső tereinek a rendezéséről, tankönyvválasztásról, szabadaktivitásokról és más oktatáson kívüli tevékenységekről, sport- és más versenyeken való részvételről, az iskolán belüli és azon kívüli tanulói rendezvények szervezéséről, és más, az oktatást érintő jelentős kérdésekről a következő orgánumok felé: szakmai testületek, iskolaszék, szülők tanácsa és az igazgató;

2.     a tanulók, illetve a tanárok, nevelők és szakmunkatársak közötti kapcsolat és együttműködés, valamint az iskolában uralkodó hangulat elemzése;

3.     a tanulók tájékoztatása az iskoláztatással kapcsolatos fontos kérdésekről és a diákparlament tevékenységéről;

4.     aktív részvétel az iskola fejlesztési tervének az elkészítésében és az iskolai munka önértékelésében;

5.     tagok jelölése a tanulók közül az iskola fejlesztési bizottságába.

Minden tagozat két tanulót választ a parlamentbe, a művészeti iskolák hármat osztályonként, illetve évfolyamonként.
A parlament tagjait az osztályközösség választja minden iskolaévben. A parlament tagjai elnököt választanak maguk közül.
A parlament két képviselőt választ, akik részt vesznek az iskolaszék munkájában, illetve a bővített iskolaszék munkájában, összhangban e törvény 57. szakaszával.
A parlament munkaterve szerves része az iskola évi tevékenységi programjának.
Az egyes iskolák diákparlamentjei diákparlament-közösségbe tömörülhetnek.

 

Az iskola 2009/10-es tevékenységi programjából

DIÁKPARLAMENT
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvénnyel összhangban, iskolánkban megalakult a diákparlament.
A parlament tevékenysége:
·        vélemények és javaslatok megfogalmazása a szakmai testületek, az iskolaszék, a szülők tanácsa és az igazgató felé a következő kérdésekben:
·        iskolai viselkedési szabályok,
·        évi tevékenységi program,
·        iskolai fejlesztési terv,
·        szabadaktivitás és iskolán kívüli tevékenységek,
·        sport- és más versenyeken való részvétel, valamint
·        iskolán belüli és kívüli tanulói rendezvények szervezése.
A diákparlamentet az iskola 7. és 8. osztályos tanulói alkotják: osztályonként 2-2 tanuló.
A parlamentet és a parlament elnökét egy iskolaévre választják.

 

 

A DIÁKPARLAMENT TEVÉKENYSÉGI PROGRAMJA az 2009/10-es iskolaévre

Nikola Đurković Általános Iskola
Bácsfeketehegy

A DIÁKPARLAMENT TEVÉKENYSÉGI PROGRAMJA az 2009/10-es iskolaévre

1.    A diákparlament évi tevékenységi programjának a javaslata és elfogadása
2.    Szolidaritási akció
3.    Mennyire vagyunk tájékozottak a középiskolai beiratkozásról
4.    Előkészületek az iskolanapi ünnepségre
5.    A diákparlament tevékenységének az értékelése és javaslatok a következő tanévre

 

Jegyzőkönyvvezető:                                                       Elnök:

Perlaki Adriána                                                      Ива Стојановић

 

2008/2009

A diákparlament tagjai

oszt. Vezetéknév és név
7A Vučković Petar
7A Žmukić Marina
7Б Fenyvesi László
7Б Perlaki Zsolt
8A Rašeta Aleksandra
8A Žmukić Boris
8Б Delić Mia
8Б Tamás Krisztina


Javaslatok

NIKOLA ĐURKOVIĆ Á. I.
BÁCSFEKETEHEGY
Dátum: 2008. 11. 06.

JEGYZŐKÖNYV
az első diákprlamenti ülésről,a mely 2008. 11. 6. 12,00-órakor zajlott.

NAPIREND:1.Az elnök, az alelnök és a jegyzőkönyvvezető kiválasztása.
2.Pénteki aktivitások.
3.Zene a szünetekben.
4.Iskolánk és környéke tisztítása.
5.Iskolánk rendezése.
6.Kávéautomata.
7.Az ünnepek közös ünneplése.
8.Maximum 3 ellenőző legyen hetente, jogaink elfogadása.
9.Több információt kapjanak a tanulók a jogaikról és kötelezetségeikről.
 
1. 
Elnök: Rašeta Aleksandra (5 szavazat)
Alelnök: Zmukić Boris (2 szavazat)
Jegyzőkönyvvezető Fenyvesi László (1 szavazat)
 
2.Iskolánk tanulói szerint nincs elégendő érdekes tevékenység, ezért a diákparlament úgy döntött, hogy ötleteket ad arról, hogy péntekenként mivel lehetne az iskolán belül szórakozni:
– egyik pénteken legyen diszkó a 7. és 8. osztály tanulói számára, persze tanári felügyelettel.
– mozi, egyszer magyarul, máskor szerbül (váltakozva).
 
3.Szeretnénk, hogy minden szünetben legyen zene. Ez a zene ne magyarul és ne szerbül legyen, hanem más nyelveken, hogy az A és B osztályok között ne legyen viszály.
 
4.Minden hónapban kellene szervezni munkaakciókat, hogy feltakarítsuk a szemetet. Ebben iskolánk összes tanulójának részt KELL venni.
 
5.Iskolánk tanulói és a diákparlament szerint iskolánk környékét szépíteni kellene. Virágokat, fákat stb. növényeket ültessünk.
 
6.Szerintünk vissza kellene hozni a kávéautomatát, de úgy, hogy az ügyeletes tanuló és tanár felügyelete alatt legyen.
 
7.Ahhoz, hogy a kapcsolatok javuljanak az a és b osztályok tanulói között, az ünnepek közös ünneplését ajánljuk.
 
8.Gyermekhét után hetente több mint öt ellenőrzőt írtunk, ami nem megengedett diákaink jogaira nézve. Ezért hetente írjunk csak három ellenőrzőt, hogy jobbak legyenek a tanulmányi eredmények.
 
9.A pedagógusnak és az igazgatónak többször kellene beszélgetni a tanulókkal, hogy tisztában legyenek jogaikkal és kötelezettségeikkel egyaránt.
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Fenyvesi László
A diákparlament elnöke: Rašeta Aleksandra

Догађаји и информације:

Пријем првака
Испраћај осмака
Дан школе
Информатика
Ускрс
Међународни Дан Жена
Свети Сава
Дечја недеља
Распоред звоњења
Пријем пакетића
Карневал
Посета у Цетињу
Гости из Кунхеђеша
Дан борбе против AIDS-a


Корисне везе:
Ministarstvo prosvete
Bacsfeketehegy
Osnovna škola Gabor Aron - Gábor Áron Általános Iskola
Kunhegyesi református általanos iskola
Facebook
genom

MySpace Web Counter
Discount motherboards
Светско време:
Belgrade

Budapest

London

Berlin